DEMOGRAFI

Demografi

 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Idaman adalah terdiri dari 309 KK, dengan jumlah total 1.081  jiwa, dengan rincian 566 laki-laki dan 515 perempuan.

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah yaitu sekitar  /5 MDL di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan GaungAnakSerka Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas administrasi : 3.276 Ha / 91 KM2.

 

2. MONOGRAF DESA

2. 1. Data Umun

1.      Tripologi Desa                                    : Dataran Rendah/Perkebunan dan Pertanian

2.      Tingkat Perkembangan Desa             : Swadaya

3.      Luas Wilayah                                     : 3.276 Ha / 91 KM2

4.      Lahan

-          Produktif                           : 3.271 Hektar

-          Non produktif                   :  5       Hektar

5.      Batas Wilayah

-          Sebelah Utara                    : Desa Sungai Empat/ Sungai AnakSerka

-          Sebelah Selatan                 : Desa Tasik Raya/Desa Sungai Dusun

-          Sebelah Barat                    : Desa Kelumpang/ParitRambutan

-          SebelahTimur                    : Desa Sungai Empat

6.      Orbitasi

-    Desa yang Terjauh              : 6        Km

-    Ibu Kota Kecamatan            : 25      Km

-    Ibu Kota Kabupaten                        : 27      Km

-    Ibu Kota Propinsi                 : 577    Km

7.      Pengunanaan Tanah

-    Perkampungan                     : 281    Hektar

-    Rawa-rawa                           : -         Hektar

-    Belukar                                 : 5        Hektar

-    Perkebunan                          : 2.990 Hektar

8.      Mayoritas Pekerjaan                            : Petani

 

2.2. Penduduk

 

1. Jumlah Penduduk                                            : 1081  Jiwa, 309 KK

a.       Laki-laki                                              : 566    Jiwa

b.      Perempuan                                          : 515    Jiwa

2. Kelompok Umur

a.    Usia 0 – 4   Tahun                       : 20      jiwa

b.      Usia 5 – 9 Tahun                          : 18      Jiwa

c.       Usia 10 – 14 Tahun                      : 145    Jiwa

d.      Usia15 – 19 Tahun                       : 139    Jiwa

e.       Usia 20 - 24 Tahun                       : 74      jiwa

f.       Usia 25 – 29 Tahun                     : 60      Jiwa

g.      Usia 30 – 34 Tahun                     : 83      Jiwa

h.      Usia 35 – 39 Tahun                     : 68      Jiwa

i.        Usia 40 – 44 Tahun                     : 95      Jiwa

j.        Usia 45 – 49 Tahun                     : 77      Jiwa

k.      Usia 50 – 54 Tahun                     : 90  Jiwa

l.        Usia 55 – 59 Tahun                     : 95 Jiwa

m.    Usia 60 – 64 Tahun                     : 66  Jiwa

n.      65 +                                              : 51  Jiwa

 

3. Agama Islam                                                      : 100 Persen

4. Pendidikan

a.       PAUD                                                        : 1        Buah

b.      MDA                                                          : 1        Buah

c.       SD/MI                                                        : 1        Buah

d.      Akademik (PGT)

-          Yang Belum Sekolah                      : 221    Orang

-          ButaHuruf                                      : 90      Orang

-          Tamat SD/MI                                 : 355    Orang

-          Tamat SMP/ MTs                           : 230    Orang

-          Tamat SLTA/MA                           : 130    Orang

-          TamatAkademik/PGT                    : 12      Orang

-          Tamat Paket A                                :           Orang

-          Tamat Paket B                                :  4       Orang

-          Tamat Paket C                                :  4       Orang

5. Mata Pencaharian

a.       Petani                                                          : 277    KK

b.      PNS                                                                        : 2        KK

c.       Pedagang                                                    : 8        KK

d.      Pengrajin                                                     : 20      KK

e.       PNS                                                                        : 2        KK

f.       Guru Swasta                                               : 8        KK

g.      Pedangang                                                   : 20     KK                                                     

2.3. Bidang Usaha

1. PertanianPangan

a.       Kacang-kacangan                                       : -         Hektar

b.      Ubi-Ubian                                                   :-          Hektar

c.       Sayur-sayuran                                             :           Hektar

d.      Dll                                                               :           Hektar

 

2. Perkebunan

a.       KelapaDalam                                              : 2.976Hektar

b.      KelapaSawit                                               : 5        Hektar

e.       Pisang                                                         : -         Hektar

f.       Pinang                                                         : 6        Hektar

g.      Sagu                                                            : 3        Hektar

3. Peternakan

a.       Ayam                                                          : 320    Ekor

b.      Itik                                                              : 15      Ekor

c.       Kambing                                                     : 3        Ekor

4. Industri

a.       Kilang Sagu                                                : 5        Buah

2.4. Kelembagaan

1. Pemerintahan

a.       Desa                                                            : 1        Unit

b.      BPD                                                            : 1        Unit

c.       LPM                                                           : 1        Unit

d.      Dusun                                                         : 4        Dusun

e.       RW                                                             : 6        RW

f.       RT                                                               : 13      RT

2. Ekonomi

a.       Kebun Desa                                                : 1        Hektar

3. Adat                                                                  

4. Kesehatan

a.       KB                                                                    : 1 Unit

b.      UKS                                                                 : 1 Unit

c.       Dll                                                                     :

5. Keagamaan

a.       Pengajian/MagribMengaji                           : 5        Kelompok

b.      PHBI                                                          : 1        Kelompok

 

6. Linmas                                                               : 2        Orang

 

7. Sosial

a.       Tolong Menolong                                       : 5        Kelompok

b.      Arisan                                                         : 4        Kelompok

c.       Persatuan Kematian                                    : 5        Kelompok

d.      Dll                                                               : 3        Kelompok

8. Kesenian/Olahraga

a.       Kesenian                                                     : 1        Kelompok

b.      Olahraga                                                     : 10      Kelompok

 

2.5. Sarana/Prasarana

1. Produksi

a.       Mesin Listrik                                              : 4        Unit

b.      Mesin Penyedot Lumpur                            : 1        Unit

c.       Kilang Sagu                                                : 5        Unit

2. Perhubungan

a.       Jalan Tanah                                     : 8        Km

b.      Jalan Semen                                    : 5        Km

c.       Jembatan                                        : 7 Buah

d.      Jembatan Kayu                                           : -         Buah

e.       Dermaga Kayu                                          : 3         Buah

f.       Dermaga Beton                                          : 1        Buah

g.      Sepeda                                                        : 80      Buah

h.      Sepeda Motor                                             : 250    Buah

i.        Gerobak                                                      : 2        Buah

j.        Pompong                                                    : 15      Buah

k.      Speed Boat                                                 : 1        Buah

l.        Kapal Motor                                               : 3        Buah

m.    Radio                                                          : 5        Buah

n.      Televisi                                                       : 280    Buah

o.      Hp                                                               : 574    Buah

3. Pemasaran

a.       Pasar Umun                                                : 1        Buah

b.      Toko/Kedai                                                 : 11      Buah

c.       Gudang                                                       : 3        Buah

4. Sosial

a.       Masjid                                                         : 1        Buah

b.      Surau                                                          : 3        Buah

c.       Sumur Bor                                                  : 3        Buah

d.      Kapitang                                                     : 1        Buah

e.       Lapangan Olahraga                                    : 8        Buah

f.       Lapangan Gasing                                        : 1        Buah

g.      Tanah Kuburan                                           : 3        Buah

h.      Pos Keamanan                                            : 5        Buah


Potensi Desa

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Profil Desa

Desa Idaman berada di kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Desa Idaman merupakan desa yang berdiri pada tahun .....

Transparansi Desa

Infografis Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Copyright © 2023 Desa Idaman